tổng đài miễn cước: 1800 2035

Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

07/03/2019


I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi  cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay […]

Xem thêm

Chat với chuyên gia